การทำฟาร์มเลี้ยงแมลง

การทำฟาร์มเลี้ยงแมลง

การทำฟาร์มเลี้ยงแมลง
ธุรกิจการขายแมลง ที่อยู่ในประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตที่สูงที่เดียวนับจากการกินแมลงที่เป็นอาหารหลักของชาวภาคอีสานแล้ว แมลงในยุคปัจจุบันอันเป็นเมนูอาหารอันโอชะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทุกมุมโลก การทอดแมลงขายได้เป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้แก่พ่อค้าแม่ขายอาหารประเภทแมลงนับว่าน่าชื่นใจที่เดียวกับรายได้ต่อวันประมาณวันละ 1500-2000 บาท และการหาแมลงมาทอดเพื่อเป็นเมนูอาหารในแต่ละวันนั้นอาจจะเป็นการยุ่งยากเพราะประชากรของแมลงได้ลดน้อยลงไปทุกที่จึงได้เกิดอีกหนึ่งธุรกิจ คือ การเพาะทำฟาร์มแมลงขึ้น โดยการนำแมลงอาทิเช่น จิ้งหรีด หนอน ด้วง ที่มีการเพาะพันธุ์ขายกันและถือว่าเป็นอาชีพที่สามารถทำในครัวเรือนได้เพราะแค่มีพื้นที่เหลือประมาณสัก 3-4 เมตร ภายใต้ถุงบ้านก็สามารถใช้เป็นพื้นที่เพาะพันธุ์แมลงได้แล้วอย่างน้อยรายได้ต่อเดือนน่าจะอยู่ที่ 3500-5000 ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีที่เดียว ส่วนอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงแมลงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหาร ผัก ที่มีอยู่ในครัวเรือนที่สามารถหาได้ง่ายและยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย การทำธุรกิจการเพาะพันธุ์แมลงขายนั้นในประเทศไทยแล้วถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในแถบภาคอีสานที่เปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงแมลงและมีพ่อค้าคนกลางมาสั่งชื้อถึงที่โดยไม่ต้องเสียเวลาออกไปหาขายเอง แมลง 1 กิโลกรัมราคาจะอยู่ที่ 150 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวและการให้อาหารในการเลี้ยงด้วย ราคาแมลงแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไปอยู่ที่รูปแบบการเลี้ยงในฟาร์มของแต่ละบุคคลค่ะ
ขอขอบคุณบทความจาก : yupaporn.com

Tags: , , ,

Comments are closed.