ประโยชน์และโทษของแมลง

ประโยชน์และโทษของแมลง

สำหรับสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ล้วนแต่จะมีทั้งโทษและประโยชน์ทั้งนั้น แมลงก็เช่นเดียวกัน เพราะการดำรงชีวิตของแมลงก็มีทั้งโทษและประโยชน์ ซึ่งโดยรวมแล้วแมลงจะเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์และสัตว์ใหญ่ต่างๆ แต่จากข้อมูลของกองโภชนาการกรมอนามัย พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารด้านโปรตีน และไขมันของแมลงบางชนิด เช่น ตั๊กแตน แมลงตับเต่า กับเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อไก่ที่น้ำหนักเท่าๆ กัน จะมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกัน ดังนั้นแมลงจึงสามารถนำมาใช้เป็นอาหารได้และมีสารอาหารจำพวกโรตีน

ประโยชน์ของแมลง

-แมลงนอกจากจะเป็นอาหารโดยตรงแล้ว แมลงยังให้ผลผลิตที่มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น น้ำผึ้ง ไขผึ้ง หรือ ขี้ผึ้ง และอาหารเลี้ยงตัวอ่อนของผึ้งที่เรียกว่า นมผึ้ง หรือเส้นไหม

-แมลงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยเฉพาะการใช้ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น แมลงหวี่ แมลงสาบ เป็นต้น

-แมลงจะช่วยผสมเกสรตามธรรมชาติ ได้แก่ พวกผึ้ง ต่อ แตน เป็นต้น

-แมลงเป็นตัวห้ำ ตัวเบียน ทางธรรมชาติ เพื่อช่วยทำลายแมลงอื่นๆ ที่เป็นศัตรูทำลายพืชผลของมนุษย์

โทษของแมลง

-แมลงบางชนิดจะเป็นพาหะนำโรคร้ายหลายโรคมาสู่มนุษย์ เช่น โรคไข้เลือดออก มาจากยุงลาย โรคไข้สมองอักเสบ มาจากยุงรำคาญ โรคมาลาเรีย มาจากยุงก้นปล่อง และโรคเท้าช้าง มาจากยุงรำคาญ และแมลงอื่นๆอีกมาก

-แมลงหลายชนิดจะเข้ามาทำการรบกวน ในการกัดกินอาหารของมนุษย์ทำให้สกปรก และเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ด้วย เช่น แมลงวัน แมลงสาบ ทำให้เกิดโรคท้องร่วง นอกจากนั้นยังพบว่า แมลงสาบมีสารพวก allergen และก่อให้เกิดอาการแพ้ เช่น เป็นลมพิษ หืด ไอ จาม ได้ด้วย

-ส่วนการนำแมลงมาบริโภคแล้วเกิดอันตรายนั้น พบว่า แมลงบางชนิดไม่ควรนำมาบริโภคเป็นเด็ดขาด ซึ่งได้แก่ ด้วงน้ำมัน เพราะภายในตัวด้วงน้ำมันจะมีสารพิษที่เรียกว่า Cantharidin ถ้ารับประทานเข้าไปในจำนวนมาก จะทำให้ผู้บริโภคมีอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น การนำแมลงมาบริโภคควรศึกษาให้แน่ใจก่อนว่ามีอันตรายหรือไม่  ข้อควรพิจารณาคือ ควรหลีกเลี่ยงแมลงที่เราไม่รู้จัก หรือไม่ควรบริโภคโดยพละการ และควรจะนำมาปรุงให้สุกก่อนรับประทานเสมอ อีกทั้งไม่ควรจับแมลงในบริเวณที่มีการใช้สารเคมีทำลายแมลงศัตรูพืชมารับประทาน เพราะอาจทำให้เราได้รับสารเคมีเข้าไปด้วย เช่น หากผู้ที่รับประทานแมลงแล้วเกิดอาการผิดปกติ เช่น รู้สึกชาตามบริเวณปาก ใบหน้าหรือรู้สึกคลื่นไส้ หรือเป็นผื่นแพ้ตามผิวหนัง ควรหยุดรับประทานแมลง เพราะบางคนอาจมีอาการแพ้ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

-แมลงบางชนิดทำให้เกิดอันตรายกับคนได้ เมื่อสัมผัสถูกตัว เช่น แมลงพวกด้วงก้นกระดก จะมีสาร paederin อยู่ในตัว ถ้าแมลงมีลำตัวแตกแล้ว สารนี้มาสัมผัสกับผิวหนังจะทำให้เป็นแผลพุพอง แสบร้อน จึงควรระวังอย่าให้เข้าตา และแมลงพวกผีเสื้อกลางคืนจะชอบบินออกมาตอนกลางคืน แมลงพวกนี้จะมีเส้นขน  scale  ซึ่งถ้ามาถูกผิวหนังจะทำให้เป็นผื่นแพ้ได้

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก  masterorg.wu.ac.th

Tags: , , ,

Comments are closed.